Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą, estetyczną i dziecięcą. Stale rozwija się również w innych dziedzinach stomatologii biorąc udział w licznych kursach i konferencjach naukowych. Szczególną uwagę poświęca diagnostyce i profilaktyce, a do procesu leczenia podchodzi holistycznie. Każdego pacjenta traktuje indywidualnie. Podczas wizyty dba o komfortową atmosferę, a więź z pacjentem buduje w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek. Prywatnie interesuje się szeroko pojętą sztuką. 

Usługi

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia dziecięca

Stomatologia estetyczna