Zakaz używania rtęci w stomatologii

Rozwój współczesnej stomatologii pozwala na korzystanie z różnorodnych rozwiązań w leczeniu zębów. Ponadto odchodzi się od stosowania metod, które – choć skuteczne – mają niekorzystne oddziaływanie na resztę organizmu. Jednym z takich posunięć jest zakaz korzystania z wypełnień, zawierających rtęć.

Rtęć w stomatologii

Rtęć została uznana za substancję silnie toksyczną, która ma wpływ na ciało człowieka oraz na ekosystem. W związku z tym Unia Europejska dąży do uregulowania wszelkich aspektów stosowania rtęci w przemyśle i innych dziedzinach. W stomatologii rtęć używana była w wypełnieniach amalgamatowych. Co prawda wielu dentystów nie stosuje już tego rodzaju wypełnień, korzystając z wypełnień kompozytowych, jednak dąży się do całkowitego wyeliminowania amalgamatu.

Zakaz stosowania amalgamatu u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku zabronione będzie stosowanie amalgamatu zawierającego rtęć w wypełnieniach, przeznaczonych dla dzieci poniżej 15 roku życia, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Ponadto do roku 2030 wypełnienia amalgamatowe mają zostać całkowicie wyeliminowane ze stomatologii na rzecz nowszych i bardziej bezpiecznych rozwiązań.

Szybki rozwój techniki w dziedzinie stomatologii pozwala na skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie zębów. Zarówno w dziedzinie stomatologii zachowawczej, jak i w innych dziedzinach dąży się do tego, by leczenie zębów było dla pacjenta możliwie jak najbardziej komfortowym procesem, a usuwanie zęba było ostatecznością.

Leave a Reply