Adam Popławski

Chirurg, Implantolog, Protetyk

Absolwent wydziału stomatologii PAM w Szczecinie w roku 1995. Od września 1995 pracuje prywatnie w renomowanych klinikach stomatologicznych. Od 2000 roku rozpoczął dokształcanie specjalizacyjne w kierunku implanto-protetyki. Członek szeregu stowarzyszeń stomatologicznych, między innymi OSIS, CEIA.

W 2010 roku uzyskał uprawnienia implantologiczne, firmowane przez OSIS. Na przestrzeni styczeń 2011- sierpień 2013 przeszedł cykl szkoleń kontynuacji edukacji na polu implantologii stomatologicznej na New York University, zakończonych egzaminem i certyfikatem umiejętności.

Uczestnik szeregu kursów, szkoleń, seminariów, kongresów w Polsc,e jak i w wielu krajach na świecie z zakresu periochirurgii i chirurgii stomatologicznej. Kierownik medyczny NZOZ Savoy Dent od 2001 r.

Kontakt

Savoy Dent
ul. Wysockiego 15
05-120 Legionowo

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek 8.00 – 21.30
sobota 8.00 – 20.00

Telefon:

[zadzwoń1]


[zadzwoń2]

Mail:
biuro@savoydent.pl