Studia ukończył w 1995 roku na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1998-2001 ukończył specjalizację I stopnia ze stomatologii zachowawczej. W latach 2003-2005 pełnił funkcję konsultanta medycznego w firmie implantologicznej Cresco Ti. Uczęszczał na kilkuletnie studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki na NYU (nowojorski uniwersytet medyczny) zakończony certyfikatem implantologa certyfikowanym w Polsce przez OSIS. Od 2001 roku jest kierownikiem medycznym Savoy Dent. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii i protetyce

Usługi

Chirurgia

Protetyka

Implantologia